شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در سر موردی با شخصی یه موسسه‌ ایی به اختلافی، برخورد کرده‌ اید و در دادگاه برای خود حق طلبی می‌ کنید در این مقاله در مورد، توقیف اموال و مراحلی که در آن باید طی کنید برای شما شرح خواهیم داد. محکوم علیه به چه معنایی […]